Norske fugler

Arvid Bredesen Naturfoto

Norsk

 

A

Aftenfalk

Alke

Alkekonge

Avosett


B

Bergand

Bergirisk

Bjørkefink

Blåmeis

Blåstrupe

Bokfink

Boltit

Brunnakke

Brunsisik

Brushane

Buskskvett

Bydue

Bøksanger

Båndkorsnebb


D

Dobbeltbekkasin

Dompap

Duetrost

Dvergdykker

Dvergfalk

Dvergfluesnapper

Dverggås

Dverglo

Dvergmåke

Dvergsnipe

Dvergspett

Dvergspurv

Dvergsvane

Dvergterne


E

Egretthegre

Enghauk

Enkeltbekkasin


F

Fasan

Fiskemåke

Fiskeørn

Fjellerke

Fjelljo

Fjellmyrløper

Fjellrype

Fjellvåk

Fjæreplytt

Flaggspett

Fossekall

Fuglekonge

Furukorsnebb


G

Gjerdesmett

Gjøk

Glente

Gluttsnipe

Grankorsnebb

Granmeis

Gransanger

Gravand

Gresshoppesanger

Grønlandsmåke

Grønnfink

Grønnsisik

Grønnspett

Grønnstilk

Gråfluesnapper

Grågås

Gråhegre

Grålire

Gråmåke

Gråsisik

Gråspett

Gråspurv

Gråstrupedykker

Gråtrost

Gulerle

Gulnebblom

Gulsanger

Gulspurv


H

Hagesanger

Hauksanger

Haukugle

Havelle

Havhest

Havlire

Havsule

Havsvale

Havørn

Heilo

Heipiplerke

Hettemåke

Horndykker

Hornugle

Hortulan

Hubro

Hvitkinngås

Hvitryggspett

Hærfugl

Hønsehauk


I

Isfugl

Islom

Ismåke


J

Jaktfalk

Jernspurv

Jerpe

Jordugle


K

Kaie

Kanadagås

Kattugle

Kjernebiter

Kjøttmeis

Knekkand

Knoppsvane

Kongeørn

Konglebit

Kornkråke

Kornspurv

Kortnebbgås

Krikkand

Krykkje

Kråke

Kvertbekkasin

Kvinand


L

Laksand

Lappfiskand

Lappiplerke

Lappmeis

Lappsanger

Lappspove

Lappspurv

Lappugle

Lavskrike

Lerkefalk

Linerle

Lirype

Lomvi

Lunde

Løvmeis

Løvsanger

Låvesvale


M

Makrellterne

Munk

Musvåk

Myrhauk

Myrrikse

Myrsanger

Myrsnipe

Møller

Måltrost


N

Nattergal

Nattravn

Nøttekråke

Nøtteskrike


O

Orrfugl


P

Perleugle

Pilfink

Polarjo

Polarlomvi

Polarmåke

Polarsisik

Polarsnipe

Polarsvømmesnipe

Praktærfugl


R

Rapphøne

Ravn

Ringdue

Ringgås

Ringtrost

Rosenfink

Rugde

Rødnebbterne

Rødstilk

Rødstjert

Rødstrupe

Rødvingetrost

Rørsanger


S

Sandlo

Sandløper

Sandsvale

Sanglerke

Sangsvane

Sidensvans

Siland

Sildemåke

Sivhauk

Sivhøne

Sivsanger

Sivspurv

Sjøorre

Skjeand

Skjeggmeis

Skjære

Skjærpiplerke

Skogdue

Skogsnipe

Slagugle

Smålom

Småspove

Snadderand

Snøspurv

Snøugle

Sothøne

Sotsnipe

Spettmeis

Splitterne

Spurvehauk

Spurveugle

Steinskvett

Steinvender

Stellerand

Stillits

Stjertand

Stjertmeis

Stokkand

Storfugl

Storjo

Storlom

Stormsvale

Storskarv

Storspove

Strandsnipe

Stripegås

Stær

Svartand

Svartbak

Svartglente

Svarthalespove

Svarthvit fluesnapper

Svartmeis

Svartryggerle

Svartrødstjert

Svartspett

Svarttrost

Svartstrupe

Svømmesnipe

Sædgås


T

Taffeland

Taksvale

Teist

Temmincksnipe

Tjeld

Toppand

Toppdykker

Toppmeis

Toppskarv

Tornirisk

Tornsanger

Tornskate

Trane

Trekryper

Trelerke

Trepiplerke

Tretåspett

Tundragås

Tundralo

Tundrasnipe

Turteldue

Tyrkerdue

Tyvjo

Tårnfalk

Tårnseiler


V

Vaktel

Vandrefalk

Vannrikse

Varsler

Vendehals

Vepsevåk

Vierspurv

Vintererle

Vipe


Æ

Ærfugl


Å

Åkerrikse

 


English

 

A


B

Barnacle Goose

Barrow's Goldeneye

Blue-winged Teal

Brant Goose


C


D


E


F


G


H


I


J


K

King Eider


L

Long-tailed Duck


M


N


O


P


Q


R


S


T


U


V


W


X


Y


ZLatin

 

A

Accipiter badius

Accipiter brevipes

Accipiter gentilis buteoides

Accipiter gentilis gentilis

Accipiter nisus

Actitis hypoleucos


B


C


D


E


F


G


H


I


J


K


L


M


N


O


P


Q


R


S


T


U


V


W


X


Y


Z